Lejebetingelser

(Kun udlejning til CVR registrede virksomheder)

Udlevering af udstyr

Lejeaftalen starter på afhentningsdagen, hvor udstyret vil være klart fra kl. 9.00 medmindre andet er aftalt. Eventuel forsendelse vil blive faktureret lejer.

Før udlevering finder sted, fremvises billede ID samt udstyret kontrolleres for fejl, mangler og skader.

Tilbagelevering af udstyr

Det lejede udstyr skal være returneret sidste dag i lejeperioden inden kl. 16. Ved for sen aflevering, vil der blive faktureret dagspris pr. overskreden kalenderdag

Udstyret skal altid returneres i same stand, rengjort og med den udleverede emballage. Omkostning til udbedring af skader der måtte være opstået, og som ikke er omfattet af forsikringen, faktureres videre til lejer

Ansvar

Udstyret skal altid behandles omhyggeligt og må ikke overdrages til tredjemand, undtaget per- sonale der er ansat hos udlejer. Udstyret udlejes på lejers ansvar og risiko fra udstyrets modtagelse til tilbagelevering. Erstatningsværdi fremgår af lejeaftale.

Stjernholm & Co påtager sig intet erstatningsansvar som følge af force majeure, defekt udstyr eller forkert brug af lejede udstyr. Stjernholm & Co dækker ikke eventuelle udgifter vedrørende tabt indtjening som følge af fejl på udstyr.

Forsikring

Lejer forpligter sig til at holde det lejede udstyr forsikret i lejeperioden.

Ved skade på de lejede effekter skal Stjernholm & Co omgående underrettes.

Betaling

Kunder der ikke er kontokunder hos os betaler 5.000 kr. i depositum forud, senest samtidig med afhentning af udstyr.

Afbestilling

Ved afbestilling: Indtil 3 arbejdsdage før lejemålets start betales intet gebyr, indtil 2 arbejds- dage før betales 50% af lejepris og 1 arbejdsdag før betales den fulde lejepris

Alle priser er uden moms, fragt og lign.

Transport

Transport af det lejede udstyr sker for lejers regning og ansvar

Kontakt os på 3810 5070 hvis du har spørgsmål eller har behov for råd og vejledning

Se udlejningsoversigt, løsninger og priser her

Kontakt os på +45 3810 5070 / sales@stjernholmco.dk - Man-Fre kl. 9-17.

Kun rådgivning, salg og udlejning til CVR registrerede virksomheder og offentlige institutioner.